Asbest

De oorsprong en geschiedenis van asbest

Asbest, een natuurlijk voorkomende vezel, staat bekend om zijn duurzaamheid en hittebestendige eigenschappen. De geschiedenis ervan gaat terug tot de oudheid, waar het werd gebruikt in lampen en voor vuurbestendige materialen in oude beschavingen zoals Egypte en Griekenland. In de 19e eeuw kreeg asbest een industriële boost door de industriële revolutie, waarbij het een populair bouwmateriaal werd voor isolatie, brandwerende bekleding en in bouwmaterialen zoals asbestcement. De veelzijdigheid en betaalbaarheid van asbest maakte het een alomtegenwoordig materiaal in verschillende sectoren. Deze populariteit hield aan tot de late 20e eeuw, toen de ernstige gezondheidsrisico's van asbest duidelijker werden, wat leidde tot een wereldwijde herbeoordeling en geleidelijke uitfasering van het gebruik ervan.

Industrieel en commercieel gebruik van asbest

Asbest werd massaal gebruikt in talrijke commerciële en industriële toepassingen, vooral vanwege zijn brandwerende en isolerende eigenschappen. In de bouwsector werd asbest gebruikt in producten zoals dakbedekking, vloertegels, asbestcement en pijpisolatie. Buiten de bouwsector werd asbest gebruikt in auto-onderdelen zoals remblokken en koppakkingen, en in de scheepvaartindustrie voor isolatie. Zelfs in alledaagse producten zoals strijkplankhoezen en ovenwanten was asbest te vinden. Deze brede toepassing heeft geleid tot een wijdverspreide aanwezigheid van asbest in gebouwen en producten. De uitdaging vandaag de dag is om deze asbesthoudende materialen op een veilige en efficiënte manier te verwijderen, wat vaak complex en kostbaar is.

Gezondheidsrisico's en gevaren van asbestblootstelling

Het gevaar van asbest werd pas echt duidelijk in de tweede helft van de 20e eeuw. Langdurige blootstelling aan asbestvezels, vooral in een werkomgeving, werd gelinkt aan ernstige gezondheidsproblemen. De meest voorkomende aandoeningen zijn asbestose, een chronische longziekte, en verschillende vormen van kanker, waaronder mesothelioom en longkanker. Deze ziektes ontwikkelen zich vaak vele jaren na blootstelling en zijn meestal gerelateerd aan het inademen van asbestvezels, die in de longen kunnen blijven en daar schade aanrichten. Deze ontdekkingen leidden tot een wereldwijde bewustwording en strikte regelgeving rond het gebruik van asbest. In veel landen, waaronder België, werden strenge normen en regelgevingen ingevoerd om werknemers en de bevolking te beschermen tegen blootstelling aan asbest en om een veilige verwijdering van asbesthoudende materialen te waarborgen.

Moderne sanering en verwijdering van asbest

In het moderne tijdperk is de focus verschoven naar de sanering en veilige verwijdering van asbest uit bestaande structuren, een essentieel proces voor de volksgezondheid en milieu-veiligheid. Dit proces begint met een grondige inspectie door gecertificeerde professionals om de aanwezigheid en de staat van asbesthoudende materialen te bepalen. Vervolgens wordt een gedetailleerd verwijderingsplan opgesteld dat voldoet aan de strikte veiligheidsnormen en -procedures om kruisbesmetting en blootstelling aan asbestvezels te voorkomen.

Tijdens de verwijdering worden gespecialiseerde technieken en uitrusting gebruikt om de asbesthoudende materialen veilig te verwijderen en af te voeren. Dit kan inhouden dat de betrokken gebieden volledig worden afgezonderd en onder negatieve luchtdruk worden gehouden om te voorkomen dat asbestvezels zich verspreiden. Deskundige teams dragen beschermende kleding en ademhalingsapparatuur om hun eigen veiligheid te waarborgen en zorgen voor een grondige reiniging en luchtfiltratie na verwijdering om elk risico op asbestbesmetting uit te sluiten.

Na verwijdering wordt het asbestafval op een veilige en gereguleerde manier afgevoerd, vaak naar speciaal daarvoor bestemde stortplaatsen. Deze nauwgezette aanpak verzekert niet alleen de veiligheid van de huidige bewoners en werknemers, maar beschermt ook toekomstige generaties tegen de gevaren van blootstelling aan asbest. Door de inspanningen voor een zorgvuldige sanering en verwijdering van asbest draagt de moderne maatschappij bij aan een gezondere en veiligere leefomgeving.

Een video die exact toont hoe gevaarlijk asbest is en de onzichtbare risico's waar we als mens kunnen aan blootgesteld worden!

Via onderstaande link kan u de cijfers van Vlaanderen raadplegen m.b.t de ziekte asbestose:

https://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers/asbestgerelateerde-ziektes-in-vlaanderen