Het Asbestattest, wat is dat nu precies?

Wat is het Asbestattest?

Asbest, eens een veelgebruikt bouwmateriaal (Asbest werd gebruikt van 1940 tot 1998) vanwege zijn vuur- en hittebestendige eigenschappen, is nu bekend als een significant gezondheidsrisico. Langdurige blootstelling aan asbestvezels kan leiden tot ernstige ademhalingsproblemen en zelfs kanker. In Vlaanderen werd de invoering van het asbestattest gedreven door de noodzaak om mensen te beschermen tegen deze gezondheidsrisico's. Het asbestattest geeft gedetailleerde informatie over de aanwezigheid en de staat van asbesthoudende materialen in een gebouw.

Een asbestattest is het document dat wordt uitgereikt na een zorgvuldige asbestinventarisatie van een gebouw. Deze inventarisatie wordt uitgevoerd door experts en is gericht op het identificeren van de aanwezigheid van asbest in diverse materialen en onderdelen van het gebouw. Op basis van deze grondige inspectie verstrekt de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) een uniek asbestattest voor elk specifiek gebouw. Dit attest biedt cruciale informatie over de aanwezigheid en de conditie van asbesthoudende materialen en evalueert of het gebouw asbestveilig is. Bovendien bevat het attest gedetailleerde richtlijnen over hoe men asbest veilig kan beheren of verwijderen, met specifieke aandacht voor de normale gebruiksvoorwaarden van het gebouw. Dit omvat zowel de identificatie van materialen en gebouwdelen die asbest bevatten als de huidige staat waarin deze zich bevinden.

Wanneer is het Asbestattest nodig?

Vanaf 23 november 2022 heeft u een geldig asbestattest nodig wanneer 

  • u eigenaar bent van een gebouw of een deel van gebouw (vb. een appartement),

  • en het gebouw(deel) gebouwd is voor 2001,

  • en de oppervlakte van het gebouw(deel) 20 m² of meer is,

  • en het gebouw(deel) toegankelijk is,

  • als u het gebouw(deel) verkoopt.

Vanaf 2032 moet u voor elk gebouw dat gebouwd is voor 2001 en waarvan u eigenaar bent een asbestattest hebben.
Volgens de regelgeving is het verplicht voor de eigenaar om de inhoud van een geldig asbestattest te delen met de potentiële koper bij het sluiten van het compromis voorafgaand aan de verkoop van de woning, of op het moment van verkoop als de overdracht plaatsvindt zonder compromis.

In de praktijk wil een koper graag weten waar asbest zich bevindt in het gebouw voordat hij besluit een bod uit te brengen, vanwege de mogelijke impact op de renovatiekosten. Vooral tijdens een plaatsbezoek zal de koper het attest willen raadplegen om direct de informatie in het attest te kunnen bekijken. Dit betekent dat het wettelijk verplicht is om een woning of gebouw dat vóór 2001 is gebouwd niet te koop aan te bieden zonder een geldig asbestattest.

Als eigenaar

Het is de eigenaar die moet beschikken over een asbestattest. Die kan wel een volmacht geven om een inventaris voor het asbestattest te laten opmaken, bijvoorbeeld aan een makelaar of gebouwbeheerder. 

Het is niet de verplichting van een huurder om daarvoor in te staan.  Wanneer een eigenaar beschikt over een asbestattest, moet hij een kopie bezorgen aan de huurder(s). 

Gebouwd voor 2001

Een asbestattest is enkel verplicht bij een gebouw of een deel van een gebouw dat gebouwd is voor 2001. Is uw gebouw jonger dan 2001 dan zit er normaal geen asbest in. De productie van materialen met asbest werd verboden in België in 1998. Gedurende enkele jaren werden nog oude stocks opgebruikt, maar vanaf 2001 kan men ervan uitgaan dat er geen asbest meer in nieuwe gebouwen werd gebruikt. 

Met een oppervlakte van 20 m² of meer

Enkel voor een gebouw of gebouwdeel van 20 m² of meer is een asbestattest nodig. Voor de berekening van deze oppervlakte gelden enkele regels.

Gaat het om een kleiner gebouwdeel, vb. een studio van 16 m², dat deel uitmaakt van een groter gebouw? Dan is er toch een asbestattest nodig.
Staan er op het eigendom verschillende kleine gebouwtjes? Dan moet u de oppervlakte van de gebouwtjes optellen. Bedraagt de som 20 m² of meer, dan heeft u toch een asbestattest nodig. Bijvoorbeeld voor de verkoop van een wei met vier stallen van 6 m² is een asbestattest nodig. Verkoopt u een wei met enkel één stal van 6 m², dan is geen asbestattest nodig.

Toegankelijk

Enkel voor toegankelijke gebouwen of gebouwdelen heb je een asbestattest nodig. Met toegankelijk wordt bedoeld een gebouw(deel) met een dak dat minstens 1,5m hoog is. Verkoopt u een terrein met enkel een openluchtparking zonder gebouwtjes of een terrein met enkel een schutting, dan heeft u geen asbestattest nodig. Gaat het om een terrein met een stalletje van 1,4 m hoogte, ook dan heeft u geen asbestattest nodig.

Bij verkoop of vanaf 2032

Vanaf 23 november is het verplicht voor de eigenaar/verkoper om te beschikken over een asbestattest bij het sluiten van het compromis (onderhandse akte) voorafgaand aan de verkoop van de woning, of op het moment van een verkoop wanneer de overdracht verloopt zonder compromis. Het gaat om een verplichting bij de overdracht onder levenden. Ook een schenking valt daar onder. Een erfenis dan weer niet.

Vanaf 2032 is elke eigenaar van een gebouw gebouwd voor 2001 verplicht om een asbestattest te bezitten. 


Wat met de gemene delen van een appartementsgebouw?

Voor de gemeenschappelijke delen van panden die onder het stelsel van gedwongen mede-eigendom vallen, gaat de verplichting pas in op 1 mei 2025, bij een verkoop.

Vanaf 2032 is elke mede-eigenaar verplicht een asbestattest te hebben voor de gemeenschappelijke delen. 

De VME zal vaak deze kost dragen omdat iedere eigenaar een attest moet hebben, vraag dit zeker na bij uw syndicus op de volgende vergadering van mede-eigenaren.

Asbestattest OVAM: De rol van de overheid

Wanneer het gaat over asbestattesten in Vlaanderen, speelt de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) een cruciale rol. OVAM is verantwoordelijk voor het reguleren en handhaven van de regelgeving rond asbestattesten, waarbij ze een centrale positie inneemt in het beheer van asbestrisico's. Als u eigenaar bent van een gebouw in Vlaanderen, is het belangrijk om te begrijpen hoe OVAM's richtlijnen en procedures uw verplichtingen beïnvloeden.

Het asbestattest OVAM is een officieel document dat aantoont of een gebouw al dan niet asbestveilig is. Dit attest is niet alleen essentieel voor de gezondheid en veiligheid van bewoners, maar wordt ook steeds vaker een vereiste bij vastgoedtransacties. OVAM zorgt ervoor dat de inspecties voor asbestattesten grondig en volgens de wettelijke normen worden uitgevoerd, en biedt richtlijnen voor de correcte verwijdering en beheer van asbesthoudende materialen.

Voor eigenaren en vastgoedprofessionals is het belangrijk om up-to-date te blijven met de laatste informatie en wijzigingen in de wetgeving rond asbestattesten. De OVAM-website is een waardevolle bron voor de meest recente informatie, richtlijnen, en best practices. Door nauwgezet de richtlijnen van OVAM te volgen, kunt u ervoor zorgen dat uw eigendommen voldoen aan de veiligheidsnormen en beschermt u de gezondheid van de bewoners en de omgeving.

 

Bron: OVAM - https://ovam.vlaanderen.be/heb-ik-een-asbestattest-nodig

Bron: Notaris.be - https://www.notaris.be/faq/wonen/wanneer-heb-je-een-asbestattest-nodig#