Waar kan ik iemand vinden die een materiaal kan testen om te zien of het asbest bevat?

Gepubliceerd op 8 maart 2024 om 19:24

Het identificeren van asbest in materialen is een belangrijk proces om de gezondheid en veiligheid van mensen te waarborgen. Asbest is een gevaarlijke stof die, wanneer ingeademd, ernstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken, waaronder asbestose, mesothelioom en longkanker. Daarom is het van cruciaal belang om een deskundige in te schakelen voor het testen van materialen op asbest, vooral in oudere gebouwen waar asbest vroeger veelvuldig werd gebruikt. In dit artikel bespreken we hoe een asbestonderzoek verloopt, wat te doen als er asbest in je pand zit en waar je op moet letten bij milieutechnische aspecten van asbest.

Belangrijkste Punten

 • Schakel altijd een gecertificeerde asbestverwijderaar in bij twijfel of asbest in huis of op de werkplek aanwezig is.
 • Een asbestattest is vereist voor huizen gebouwd voor 2001 bij verkoop of overdracht.
 • Blijf alert op symptomen zoals kortademigheid, hoesten en pijn op de borst na mogelijke blootstelling aan asbest.

Hoe verloopt een asbestonderzoek?

Hoe verloopt een asbestonderzoek?

Vooronderzoek

Voordat er daadwerkelijk getest kan worden op de aanwezigheid van asbest, is een grondig vooronderzoek noodzakelijk. Dit onderzoek bepaalt de strategie voor het verdere bodemonderzoek en wordt uitgevoerd volgens specifieke normen, afhankelijk van de locatie. Voor de landbodem geldt NEN 5725 en voor de waterbodem NEN 5717.

Belangrijke stappen in het vooronderzoek omvatten:

 • Het vastleggen van de resultaten in een rapport.
 • Het bepalen van de onderzoeksstrategie.
 • Onderzoeken hoe de partij is ontstaan, bijvoorbeeld door samenvoeging of splitsing.

Het vooronderzoek is essentieel om een duidelijk beeld te krijgen van de situatie en om te bepalen welke vervolgstappen nodig zijn. Zonder een gedegen vooronderzoek is het risico op onvolledige informatie groot, wat de effectiviteit van het asbestonderzoek kan ondermijnen.

Testen samples en risicoklasse bepalen

Nadat samples van het verdachte materiaal zijn genomen, worden deze naar een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium gestuurd voor analyse. Het is cruciaal om te weten of het materiaal asbest bevat en zo ja, in welke mate. Dit bepaalt namelijk de risicoklasse voor de asbestverwijdering. Met behulp van de Stoffen Manager Asbest Risico Techniek (SMA-rt) wordt deze risicoklasse vastgesteld.

Het proces omvat:

 • Visuele inspectie van direct waarneembaar asbesthoudend materiaal.
 • Destructief onderzoek voor verborgen asbesthoudend materiaal.
 • Analyse van de samples door het laboratorium.

Het is belangrijk om te benadrukken dat het testen van materialen met een aansteker of andere huis-tuin-en-keuken methoden sterk wordt afgeraden vanwege de gezondheidsrisico’s. Laat het onderzoek over aan professionals die gebruik maken van speciale technieken om de aanwezigheid van asbest te bepalen.

Asbestinventarisatierapport

Na de inventarisatie ontvang je een uitgebreid asbestinventarisatierapport. Dit rapport is cruciaal voor het vervolgtraject. Het beschrijft niet alleen de locatie en hoeveelheid van de aangetroffen asbestbronnen, maar ook de staat en bevestigingswijze. Duidelijke foto’s en advies zijn inbegrepen, wat je helpt bij het nemen van de juiste maatregelen.

Het rapport is drie jaar geldig. Mocht de geldigheidstermijn verlopen zijn, dan is een actualisatie nodig. Dit is vooral belangrijk als je van plan bent om renovatie- of sloopwerkzaamheden uit te voeren. Het rapport dient als een essentiële basis voor zowel de planning als de uitvoering van asbestverwijdering.

 • Het rapport beschrijft de locatie, hoeveelheid, staat en bevestigingswijze van asbestbronnen.
 • Inclusief duidelijke foto’s en advies voor de te nemen maatregelen.
 • Geldigheid van drie jaar, met de mogelijkheid tot actualisatie.

Aanvullende asbest onderzoeken

Na het initiële asbestonderzoek kan blijken dat er behoefte is aan aanvullende onderzoeken. Dit is vooral het geval als er beschadigd asbest wordt aangetroffen dat niet meer goed gebonden is. Aanvullende onderzoeken zijn dan nodig om de omvang van de verontreiniging en de actuele blootstellingsrisico’s in kaart te brengen.

Deze onderzoeken kunnen zich richten op asbesthoudend materiaal in bijvoorbeeld de bodem of het water. In ons rapport vind je altijd een duidelijk advies over de noodzaak van deze onderzoeken. Vaak is er aanvullend onderzoek nodig volgens andere normen en certificeringen, zoals NEN 2991. Wij helpen je ook met het aanvragen van deze aanvullende onderzoeken.

 • Vraag een bodemonderzoek aan
 • Overweeg een waterkwaliteitstoets
 • Laat een luchtkwaliteitsonderzoek uitvoeren

Wat als er asbest in je pand zit?

Wat als er asbest in je pand zit?

Waar kan allemaal asbest in zitten?

Asbest kan op veel meer plekken voorkomen dan je misschien denkt. Tijdens een asbestonderzoek worden zichtbare toepassingen zoals golfplaten daken, vensterbanken en vinyl vloerzeil onderzocht. Maar, asbest kan ook verborgen zijn in materialen waar je het niet direct verwacht. Denk hierbij aan:

 • Dakbeschot
 • Beglazingskit en stopverf
 • Verwarmingsinstallaties

Het is essentieel om alert te zijn op de aanwezigheid van asbest, vooral in oudere gebouwen. Beschadigd materiaal kan asbestvezels vrijlaten, wat een gezondheidsrisico vormt. Bij twijfel is het altijd verstandig om een gecertificeerd asbestverwijderaar in te schakelen. Deze professionals kunnen veilig vaststellen of er asbest aanwezig is en zo nodig verwijderen.

Bij twijfel of asbest in huis of op de werkplek aanwezig is, schakel een gecertificeerde asbestverwijderaar in

Het inschakelen van een gecertificeerde asbestverwijderaar is cruciaal bij twijfel over de aanwezigheid van asbest. Deze professionals zijn getraind om veilig met asbest om te gaan en kunnen de aanwezigheid ervan nauwkeurig vaststellen. Niet alleen beschermen ze jouw gezondheid, maar ook die van de omgeving door de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen.

 • Voer altijd een vooronderzoek uit om de aanwezigheid van asbest te bevestigen.
 • Kies voor een bedrijf met de juiste certificeringen en ervaring.
 • Zorg voor een duidelijke communicatie over de te nemen stappen en de kosten.

Het is belangrijk om te onthouden dat het zelf verwijderen van asbest niet alleen gevaarlijk is, maar ook illegaal kan zijn. Laat dit over aan de experts om risico's te vermijden. Een gecertificeerde asbestverwijderaar heeft de kennis en apparatuur om dit veilig en volgens de regels te doen.

Een asbestattest is nodig voor huizen gebouwd voor 2001 als je gaat verkopen of weggeven

Vanaf 23 november 2022 is het bezit van een asbestattest verplicht bij de verkoop van een woning of gebouw dat ouder is dan 2001. Dit attest bewijst dat er een asbestinventarisatie heeft plaatsgevonden, wat essentieel is voor de veiligheid van de nieuwe eigenaren.

Het aanvragen van een asbestattest is een relatief eenvoudige procedure, maar vereist wel dat je een gecertificeerd bedrijf inschakelt voor de asbestinventarisatie. Hier zijn enkele stappen om je op weg te helpen:

 1. Zoek een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf.
 2. Laat een volledige asbestinventarisatie uitvoeren.
 3. Ontvang het asbestattest na afronding van de inventarisatie.

Het is belangrijk om te onthouden dat het bezit van een asbestattest niet alleen wettelijk verplicht is, maar ook bijdraagt aan de transparantie en veiligheid bij de verkoop van een pand. Zorg er dus voor dat je dit op tijd regelt om eventuele vertragingen bij de verkoop te voorkomen.

Houd symptomen zoals kortademigheid, hoesten en pijn op de borst in de gaten na blootstelling aan asbest

Na blootstelling aan asbest is het cruciaal om alert te blijven op symptomen die kunnen wijzen op schade door asbestvezels. Kortademigheid, aanhoudend hoesten en pijn op de borst zijn tekenen die niet genegeerd mogen worden. Deze symptomen kunnen duiden op ernstige aandoeningen zoals asbestose of longkanker.

 • Ga bij het ervaren van deze symptomen direct naar een dokter.
 • Vertel de dokter over je mogelijke blootstelling aan asbest.
 • Vraag om een longfoto of CT-scan om eventuele schade vast te stellen.

Het is ook belangrijk om goede ventilatie op je werkplek of in je huis te waarborgen om de lucht zo schoon mogelijk te houden. Zelfs een eenmalige blootstelling aan asbestvezels kan op lange termijn gezondheidsproblemen veroorzaken, dus blijf waakzaam en neem bij twijfel altijd contact op met een medisch professional.

Milieutechniek

Milieutechniek

Stelplaatjes achter (voorzet)wanden of onder vloerbalken

Bij het renoveren of verbouwen van oudere gebouwen kom je vaak stelplaatjes tegen. Deze plaatjes, verborgen achter voorzetwanden of onder vloerbalken, kunnen een bron van asbest zijn. Het is cruciaal om deze plekken niet over het hoofd te zien tijdens een asbestonderzoek.

 • Eerst moet een visuele inspectie plaatsvinden om te bepalen of er stelplaatjes aanwezig zijn.
 • Vervolgens is het nemen van monsters noodzakelijk om vast te stellen of er daadwerkelijk asbest in zit.

Het negeren van deze potentieel gevaarlijke materialen kan leiden tot gezondheidsrisico's voor iedereen die met de renovatie of verbouwing bezig is. Daarom is het belangrijk om een grondige inspectie uit te voeren en, indien nodig, professionele hulp in te schakelen.

Lijmlagen onder vaste vloerafwerkingen

Bij renovatie of sloopwerkzaamheden kan het voorkomen dat je stuit op lijmlagen onder vloerafwerkingen zoals linoleum of tegels. Deze lijmlagen kunnen asbest bevatten, vooral als ze zijn aangebracht voor de jaren '90. Het is cruciaal om deze lijmlagen te laten testen door een professional voordat je verder gaat met de werkzaamheden.

 • Eerst wordt een visuele inspectie uitgevoerd om te bepalen of er een vermoeden van asbest is.
 • Vervolgens neemt de professional een monster van de lijm om te testen op asbest.
 • Afhankelijk van de uitslag, worden de nodige maatregelen genomen om het asbest veilig te verwijderen of te beheren.

Het inschakelen van een gecertificeerde asbestspecialist is niet alleen belangrijk voor je eigen gezondheid, maar ook om te voldoen aan de wettelijke voorschriften. Zorg ervoor dat je altijd veilig te werk gaat en neem bij twijfel contact op met een expert.

Brandvertragende materialen boven plafonds

Bij de renovatie of bouw van gebouwen wordt vaak gebruik gemaakt van brandvertragende materialen boven plafonds om de veiligheid te verhogen. Deze materialen, zoals de PROMATECT®-H- en PROMATECT®-T platen, zijn ontworpen om een hoge weerstand tegen brand te bieden. Het is essentieel om te controleren of deze materialen asbestvrij zijn, aangezien asbest vroeger vaak werd gebruikt vanwege zijn brandwerende eigenschappen.

Het kiezen van de juiste brandvertragende materialen is cruciaal voor de veiligheid van een gebouw. Zorg ervoor dat je voor materialen kiest die niet alleen effectief zijn in het bieden van brandbescherming, maar ook veilig zijn voor de gezondheid van de bewoners. Bij twijfel is het aan te raden een specialist te raadplegen die kan bevestigen of de gebruikte materialen asbest bevatten.

 • Controleer de specificaties van de gebruikte materialen.
 • Raadpleeg een expert als je niet zeker weet of de materialen veilig zijn.
 • Vervang asbesthoudende materialen door veilige alternatieven indien nodig.

Buizen en leidingen in koven en gemetselde kanalen

Buizen en leidingen die verborgen liggen in koven en gemetselde kanalen kunnen een onverwachte bron van asbest zijn. Vooral in oudere gebouwen, waar asbest vroeger veelvuldig werd gebruikt voor isolatie en brandwerendheid, is het risico aanwezig.

 • Controleer altijd de staat van buizen en leidingen in deze verborgen ruimtes. Beschadigingen kunnen wijzen op de aanwezigheid van asbest.
 • Schakel bij twijfel altijd een expert in voor een grondige inspectie. Een asbestinventarisatie is essentieel om de exacte locatie en hoeveelheid asbest vast te stellen.

Het is belangrijk om niet zelf te gaan rommelen met deze materialen. Asbestvezels zijn zeer schadelijk voor de gezondheid en dienen met de grootste zorg behandeld te worden. Laat dit werk over aan professionals die weten hoe ze veilig met asbest om moeten gaan.

Plaatmateriaal bij kozijnen in spouwconstructies

Na het bespreken van diverse locaties waar asbest kan voorkomen, is het belangrijk om te benadrukken dat plaatmateriaal bij kozijnen in spouwconstructies ook een potentieel risico vormt. Dit type materiaal werd vaak gebruikt vanwege zijn brandwerende eigenschappen, maar kan bij beschadiging of tijdens renovatiewerkzaamheden asbestvezels vrijlaten.

Het is cruciaal om bij vermoedens van asbest in dergelijke materialen direct een expert in te schakelen. Zij kunnen met gespecialiseerde apparatuur en technieken bepalen of er daadwerkelijk sprake is van asbest. Het zelf nemen van samples wordt sterk afgeraden vanwege de gezondheidsrisico's.

 • Eerst wordt een visuele inspectie uitgevoerd.
 • Vervolgens worden indien nodig samples genomen voor laboratoriumanalyse.
 • Op basis van de resultaten wordt een risicobeoordeling gemaakt.

Het inschakelen van een gecertificeerde professional is niet alleen een kwestie van veiligheid, maar ook een wettelijke vereiste bij de verkoop of renovatie van oudere panden. Zorg ervoor dat je altijd veiligheid voorop stelt en neem bij twijfel altijd contact op met een specialist.

Bent u eigenaar van een gebouw of woning gebouwd vóór 2001? Dan is een asbestattest verplicht vanaf 23 november 2022. Bij Asbestattest De Groote begrijpen we dat uw tijd kostbaar is. Daarom bieden wij een snelle en deskundige asbestattest service aan, zelfs op zondagen en feestdagen zonder extra kosten. Zorg voor een veilige leef- en werkomgeving door vandaag nog uw asbestattest aan te vragen op onze website. Uw veiligheid staat bij ons voorop!

Veelgestelde Vragen

Waar kan ik iemand vinden die een materiaal kan testen om te zien of het asbest bevat?

Voor het testen van materialen op asbest is het raadzaam om een professioneel en gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf in te schakelen. Zij beschikken over de juiste kennis, ervaring en apparatuur om veilig te kunnen testen of een materiaal asbest bevat.

Is het veilig om zelf materialen te testen op asbest?

Nee, het zelf testen van materialen op asbest, bijvoorbeeld met een aansteker, wordt sterk afgeraden. Dit geeft geen zekerheid en kan gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Het is veiliger om dit over te laten aan professionals.

Wat moet ik doen als ik vermoed dat er asbest in mijn pand zit?

Als je vermoedt dat er asbest in je pand zit, neem dan geen risico en schakel deskundige hulp in. Een gecertificeerd asbestverwijderaar kan veilig vaststellen of er asbest aanwezig is en indien nodig dit verwijderen. Bij twijfel is het altijd beter om een professional in te schakelen.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.